Door middel van de module Checklist is het mogelijk eenvoudige vraag-antwoord-lijsten digitaal af te werken en te laten ondertekenen door aanwezigen. Deze module wordt bovenal gebruikt voor meerkeuzevragen waarbij de antwoordmogelijkheden veelal een score moeten generen. Voorbeelden van checklisten die in deze module ingericht zijn: HACCP lijsten, Klanttevredenheidsonderzoeken en bezoekrapporten. Neem gerust contact met ons op wanneer er twijfel is, of de checklist-functionaliteit aansluit bij de gewenste oplossing.


Om een Checklist te lopen dient eerst bepaald te worden waar deze checklist gelopen wordt. In de meeste gevallen zijn checklisten gekoppeld op objectniveau, maar het komt ook voor dat de controles op klant- of unitniveau gekoppeld zijn. In de situatie waarbij de checklist gekoppeld is op klant niveau volg dan de volgende stappen:

  1. Kies op de hompagina voor Klanten. Kies de klant waarbij de checklist gelopen moet worden
  2. Kies onder de algemene informatie Acties voor de checklist die gelopen moet worden. Indien er meerdere checklisten gekoppeld zijn aan de klant kies dan voor Start Checklist, waarna er een uitklapmenu verschijnt met de verschillende Checklisten. Kies hier voor de checklist die gestart moet worden. 


In de situatie waarbij de checklist gekoppeld is op objectniveau, volg dan de volgende stappen:

  1. Kies op de hompagina voor ObjectenKies het object waarbij de checklist gelopen moet worden
  2. Kies onder de algemene informatie Acties voor de checklist die gelopen moet worden. Indien er meerdere checklisten gekoppeld zijn aan het object kies dan voor Start Checklist, waarna er een uitklapmenu verschijnt met de verschillende Checklisten. Kies hier voor de checklist die gestart moet worden. 


In de situatie waarbij de checklist gekoppeld is op unitniveau, volg dan de volgende stappen:

  1. Kies op de hompagina voor UnitsKies de unit waarbij de checklist gelopen moet worden
  2. Kies onder de algemene informatie Acties voor de checklist die gelopen moet worden. Indien er meerdere checklisten gekoppeld zijn aan de unit kies dan voor Start Checklist, waarna er een uitklapmenu verschijnt met de verschillende Checklisten. Kies hier voor de checklist die gestart moet worden. 


Zodra er een keuze is gemaakt voor een checklist wordt deze gestart c.q. geopend en kan deze beantwoord worden.