Het aanmaken van een nieuwe Melding is eenvoudig, maar is wel afhankelijk van de manier waarop de Meldingen worden gebruikt. In Leviy bestaat namelijk de mogelijkheid om Meldingen op Klant, Object of Unit niveau te gebruiken. Gemakshalve gaat dit artikel uit van het feit dat een Melding op Unit niveau wordt gemaakt en wordt afgehandeld.


Hoe een en ander in zijn werk gaat, is als volgt.


Werkwijze vanaf de Home pagina in de app

  1. Selecteer (ofwel vanuit Klant->Object of direct via Object->) de Unit waarvoor een nieuwe melding moet worden aangemaakt
  2. Klik de rode Melding knop (of kies via deze knop het type melding dat moet worden aangemaakt
  3. Kies bij Type voor de soort melding die aangemaakt moet worden
  4. Geef via het veld Melding een korte, duidelijke titel aan de melding
  5. Voeg optioneel een Omschrijving aan de melding toe
  6. Kies de Status waarin de melding zich bevindt
  7. Kies, indien van toepassing, aan welke medewerker de melding Toegewezen moet worden (afhankelijk van de gebruikersrechten is dit veld wel of niet zichtbaar)
  8. Voeg een nieuwe foto aan de melding toe door de blauwe knop Maken of kies een foto uit de device bibliotheek door voor Filmrol te kiezen *
  9. Sla de melding op met de Diskette aan de rechter bovenkant van het scherm


* Er kunnen tot 4 foto's aan een nieuwe melding worden toegevoegd.